Alat penyahidrat sistematik untuk madu kelulut

Category: Bil. 13
Published Date Written by Mahani

Amir Syariffuddeen Mhd Adnan, Azman Hamzah, Yahya Sahari, Norra Ismail, Khairul Hafifi Maidin, Rosliza Jajuli, Mohd Zaimi Zainal Abidin, Mohd Hafiz Mohd Amin Tawakkal, Mohd Azmeeredzuan Sani, Muhammad Aliq Jamaluddin dan Shafie Alwi

Ringkasan

Inovasi alat penyahidrat madu kelulut MARDI yang dibangunkan menepati keperluan usahawan dan pengusaha madu kelulut dalam menghasilkan produk madu kelulut yang tulen dan berkualiti tinggi. Pengendalian yang mudah, selamat, bersih serta menjimatkan masa mampu memberi impak yang besar kepada usahawan terutamanya dengan kurangnya kos operasi dalam pemprosesan produk madu. Inovasi ini mampu membantu perkembangan industri penternakan kelulut di Malaysia. Dari segi impak ekonomi, penggunaan inovasi ini dalam pemprosesan madu kelulut mampu memberi pulangan pendapatan yang lebih baik berbanding dengan kaedah tradisional yang dipraktikkan sekian lama. Inovasi ini mampu menjimatkan masa pemprosesan madu kelulut sekali gus meningkatkan lagi hasil dan kelangsungan produk madu kelulut sementelah produk ini mendapat permintaan yang tinggi di pasaran. Ini sekali gus dapat mengembangkan industri berasaskan kelulut di Malaysia di samping mampu menggalakkan penyertaan masyarakat terutama golongan muda dalam bidang ini. 

Teks Penuh (465 KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.