Penilaian tahap ketoksikan bagi penentuan tahap keselamatan produk baharu melalui model tikus di Pusat Penyelidikan Sains dan Teknologi Makanan, MARDI

Syahida Maarof, Hadijah Hassan, Nurhafiqa Muhammad Hayadi dan Nor Hasana Yunus

Ringkasan
Kajian toksikologi dan data praklinikal yang diperoleh amat penting untuk diaplikasikan bagi manfaat manusia. Kajian yang menunjukkan kesan atau perubahan yang tidak normal adalah berkait dengan kesan ketoksikan. Perubahan tersebut termasuklah perubahan morfologi tisu yang dikesan melalui penilaian histologi dan perubahan terhadap parameter analisis seperti hematologi dan profil biokimia darah. Perbezaan dos adalah amat penting dalam kajian toksikologi kerana dos berbeza akan memberikan kesan yang berlainan. Sebarang perubahan parameter hematologi yang ditemui melalui kajian haiwan dapat memberikan jangkaan ketoksikan yang akan berlaku dalam sistem hematologi manusia. Perubahan dalam parameter biokimia klinikal darah juga menjadi penentu kepada kefungsian organ utama seperti hati dan ginjal akibat ketoksikan sesuatu bahan.
Artikel ini menjelaskan dengan lebih terperinci berkenaan prosedur kajian ketoksikan dijalankan dan parameter ujian yang dinilai. Ia juga menerangkan bagaimana dos selamat ditentukan dan dipilih untuk diaplikasikan dalam kajian lanjut seperti kajian efikasi.

Teks penuh (202KB)

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.