MARKERMART@CMDV: Repositori maklumat genomik dan genetik bagi aplikasi pembangunan penanda molekul dan genomik berfungsi

Rabiatul Adawiah Zainal Abidin, Azrin Ahmad, Muhammad Fairuz Yusof, Norzihan Abdullah dan Umi Kalsom Abu Bakar

Ringkasan

Artikel ini membincangkan MARKERMART@CMDV iaitu sistem pangkalan data yang dibangunkan bagi mengurus serta menyepadukan maklumat genomik dan genetik yang telah dihasilkan oleh CMDV dan daripada pelbagai pangkalan data umum. MARKERMART@CMDV berperanan sebagai platform perlombongan data kepada pengguna bagi aplikasi pembangunan penanda molekul dan genomik berfungsi.

Teks Penuh (285 KB)

 

 

Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2020 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.