Title
Pencirian kimia metabolit sekunder berkait pertahanan daripada betik menggunakan Kromatografi Cecair Spektrometri Jisim Masa Penerbangan Quadrupole (LCMS Q-TOF)
Hubungan filogenetik spesies Garcinia menggunakan penanda matK
Penanaman terung telunjuk: Varieti sayuran tradisional berpotensi komersial
Pemprosesan serbuk bioingredien daripada sisa buangan kuini
Kultur tisu keladi musang
Varieti padi berpotensi bagi pembangunan varieti padi spesialti
Fenomena senario perubahan iklim di Cameron Highlands, Pahang
Penilaian awalan prestasi varieti padi tradisional terhadap persekitaran banjir
MyGeneBank: Ketersediaan sumber genetik tanaman untuk dibangunkan sebagai sumber makanan bagi menghadapi ancaman wabak dan perubahan iklim masa hadapan
Bio-flowt: Pemerangkapan gas metana (biogas) melalui pemerangkap mudah untuk kolam kumbahan dan kolam anaerobik
Penerimaan pengguna terhadap inovasi minuman fermentasi berasaskan buah-buahan nadir MARDI di Lembah Klang: Satu kajian rintis
Kaedah dan perbezaan dalam penilaian biodiversiti serangga pada tanaman misai kucing
Jaluran bungaan: Pembangunan kaedah jaluran bungaan bagi meningkatkan kehadiran serangga bermanfaat di ladang buah kuini
Kaedah penanaman ceri Terengganu
Saringan penyakit hawar daun keladi secara in vitro menggunakan esei kepingan daun terpisah
Potensi kuini bagi penghasilan minuman difermentasi menggunakan konsortium strain kombucha
Potensi ceri Terengganu bagi penghasilan minuman difermentasi menggunakan konsortium strain kombucha
Kepelbagaian pisang liar di Semenanjung Malaysia
Pengecaman, kegunaan dan pemuliharaan spesies bagi kerabat cekur
Kuini sebagai produk niche baharu dalam industri asas makanan
Penilaian sitotoksik ceri Terengganu untuk pembangunan makanan berfungsi
Pembangunan teknik penghasilan ratu kelulut secara massa dengan kaedah in vitro
AgrobIS MARDI: Sistem pangkalan data berpusat bagi agrobiodiversiti
Download Joomla Free Templates for your success.
Buletin Teknologi MARDI (BTM)
Program Penerbitan dan Pengurusan Ilmu, Pusat Komunikasi Korporat & Kualiti, Ibu Pejabat MARDI,Persiaran MARDI - UPM,43400 Serdang, Selangor, Malaysia
Telefon: +603- 8953 7203 | Faks: +603- 8953 7232| E-mel: buletintm@mardi.gov.my
Copyright © 2021 e-Buletin Teknologi MARDI. All Rights Reserved.